You are here: Home / News / Sam Peerlinck is one of the nominees for the Wim van der Hoek Award 2017

Sam Peerlinck is one of the nominees for the Wim van der Hoek Award 2017

Sam Peerlinck (Master of Science in Mechanical Engineering 2015-2017) is one of the nine nominees for the Wim van der Hoek Award 2017.

Asymmetrisch bewegende cilia voor vloeistofpropulsie bij lage Reynoldsgetallen: een fysisch model
“Sam slaagde er als eerste in om een artificieel cilia-oppervlak te creëren dat in staat is alle asymmetrische kenmerken van biologische cilia te imiteren. Naast een diepgaande bevatting van de microfluïdica was daarvoor ook een enorm creatief vernuft nodig. Sam is een gedreven persoon, een moderne multidisciplinaire ingenieur met vergaande sociale en netwerkingsvaardigheden.”

Asymmetrisch bewegende cilia voor vloeistofpropulsie bij lage Reynoldsgetallen: een fysisch model
“Sam was the first to succeed in creating an artificial cilia surface that is capable of imitating all asymmetric characteristics of biological cilia. In addition to a thorough understanding of microfluidics, this required an enormous creative ingenuity. Sam is a driven person, a modern multidisciplinary engineer with vast social and networking skills.”

More information